ประเทศไทย【กรุงเทพฯ】 อุตสาหกรรม ห้องแสดงสินค้า | บริษัท เจคทิค จำกัด

Click for Bangkok, Thailand Forecast

บริษัทดำเนินการ เป็นศูนย์กลางในการวางแผนการจัดการธุรกิจ การจัดวางสินค้า โบรชัวร์ แคตตาล็อค ในห้องแสดงสินค้า การจัดทำแผ่นพิมพ์ แคตตาล็อค หรือ แผ่น ซีดี ดีวีดี ที่แสดงการปฏิบัติการของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมไบโอ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอื่นๆ รวมทั้ง การจัดเตรียมห้องประชุมพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ในการประชุมและนำเสนอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังจัดให้มี ห้องทำงานส่วนตัว ล็อกเกอร์เก็บของและอุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งสายแลนด์อินเตอร์เน็ตไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น คอยให้ความสะดวกแก่ลูกค้าไว้ด้วย
■รูปแบบการดำเนินการ
ชื่อบริษัท บริษัท เจคทิค จำกัด
ที่อยู่บริษัท 33/93 อาคารวอลส์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 18,
ถ.สุรวงศ์, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500
ประธานคณะกรรมการบริหาร นาย คาซุฮิโระ สุกะฮาระ
■แนวทางการดำเนินธุรกิจ
การวางแผน การออกแบบ การสร้าง การปฏิบัติการทางธุรกิจแสดงสินค้าในห้องโชว์รูม
การบริการ ครอบคลุมสนับสนุน เพื่องานการโฆษณา
การวางแผน ออกแบบ การสร้างและการสนับสนุนการจัดการ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจแก่ลูกค้า ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์
วางแผน พัฒนา ครีเอท เพื่อการขยายตลาดสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
การวางแผนซอฟแวร์ การพัฒนาซอฟแวร์ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อการส่งเสิรมการขาย
การพิมพ์ แผ่นพับโฆษณา
การวางแผน การสร้างอิมเมจ ผลิตภัณฑ์
การเป็นที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ
การบริการล่ามและการแปลCOPYRIGHT (C) JEXTIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.